luni, 25 martie 2013

Cetatea Tomis - Constanţa


Iniţial Tomisul trebuie să fi fost un Emporion ionian (factorie comercială ce precede constituirea coloniei propriu-zise). În epoca elenistică (sec. IV-I a.Chr.), cetatea va căpăta atributele unui polis. În acest interval de timp importanţa oraşului creşte, fiind acumulate bogăţii, care permit locuitorilor să ridice edificii publice sau private elegante, din piatră sau marmură, apeducte s.a.
Începând cu sec. I a.Chr. situaţia geopolitică a întregului ţărm vest-pontic suferă transformări, prin apariţia romanilor în anii 72/71 a.Chr., moment în care oraşele trec sub activitate romană, pentru ca în jurul anului 55 a.Chr. să treacă sub activitatea regelui Burebista. Pentru scurtă vreme oraşul Tomis îşi va recăpăta independenţa, în anii 29/28 a.Chr. romanii revenind pe ţărmul vest-pontic.
Încă din primii ani ai prezenţei romane, oraşele greceşti se vor constitui într-o uniune, mai întâi formată din cinci cetăţi – Histria, Tomis, Callatis, Dionysopolis (Balcic) şi Odessos (Varna) – apoi din şase cetăţi – se va adăuga Mesembria (Nesebar), reşedinţa uniunii aflându-se pentru scurtă vreme la Odessos, pentru ca mai apoi să o preia Tomisul. Tot în Tomis îşi avea sediul comandantul militar roman al coastei de vest a Pontului Euxin, mărturie a importanţei oraşului.
Pe plan politico-militar, secolele V-VII au adânci implicaţii în viaţa Tomisului; se derulează acum cavalcada greu de stabilit a popoarelor migratoare: hunii, cutrigurii, slavii, protobulgarii, care vor determina retragerea administraţiei bizantine din provincie pentru o bună perioadă de timp.
Tomisul va fi în această situaţie aproape distrus. Stăpânirea bizantină în Dobrogea se reinstaurează abia în 971 când împaratul Ivan Tzimiskes (969-976) desfiinţează ţaratul bulgar, iar ţinutul dintre Dunăre şi Marea Neagră este organizat într-o thema (unitate politico administrativă bizantină) numita Paristrion, cu capitala la Dorostolon (Silistra). În perioada bizantină, în sec. VIII-XII, oraşul va fi cunoscut şi sub numele de CONSTANTIANA sau CONSTANTIA, nume ce este luat, se pare, după denumirea unui cartier al Tomisului, sec.IV p.Chr. Denumirea acestui cartier s-a făcut după numele unor dinastii din familia imperială din sec. al IV-lea a.Chr.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu